جمعه, شهریور 31nd

Last update12:16:11 AM

شما اینجا هستید: صفحه نخست یانگ چنگ فو

یانگ چِنگ فو: (Yang Cheng Fu)

yang-cheng-fu

Image taken from The Yang Family History Fine Art Book

www.martialgraphics.com Image by Marco Gagnon

 

(Yang Cheng Fu) 

یانگ جآو چینگ، ملقب به چنگ فو و یا "پسر سوم"، در سال 1883 به دنیا آمد و در سال 1936 از دنیا رفت. او زمانی که سن بسیار کمی داشت تحت آموزش پدرش قرار گرفت. در دوران جوانی او در راه مطالعه ی دقیق تای چی کوشش خستگی ناپذیری داشت و در زمستان و تابستان به سختی تمرین می کرد و مهارت او روز به روز بیشتر و بیشتر می شد. در نهایت او تبدیل به رزمی کاری مشهور گردید. در پاسخ به تغییرات جامعه ی زمان خود و برآورده ساختن نیازهای آن مطابق شرایط زمانه، یانگ چنگ فو با قالب متوسط پدر خود کار را آغاز نمود و به مرور تغییرات بیشتری در آن اعمال نمود. او به تدریج قالب بزرگ خاندان یانگ را بنیان نهاد که امروزه به گسترده ترین شکل در سبک خاندان یانگ تبدیل گشته است. حرکات قالب بزرگی که یانگ چنگ فو نزدیک به سالهای پایانی عمر خود ایجاد نمود کشیده و باز (گشاده)، ساده و سرراست هستند. ساختارآن متمرکز و دقیق است که هم راستایی بدن درحرکات حفظ می گردد. حرکات نرم و جاری هستند و با سرعتی یکنواخت اجرا می شوند. ترکیبی از سختی و نرمی، سبکی و سنگینی در آن حاضر است.


تمامی این خصوصیات و مشخصه ها آنرا به فرم نماینده ی تای چی چوآن سبک یانگ تبدیل کرده است و الگویی برای تمامی افرادی می باشد که قدم در راه مطالعه ی آن (سبک یانگ) می گذارند. فرمی که یانگ چنگ فو بنیان نهاده است را می توان در هر کدام از حالات استقرار بالا، حد میانی و پایین اجرا نمود. بنابراین، میزان دشواری آنرا می توان بر حسب شرایط و توانمندیهای شخص تنظیم نمود. این فرم جنبه های رزمی حمله و دفاع را در خود حفظ کرده و برای تقویت بدن، ارتقا سلامتی و درمان بیماری مناسب می باشد. بدین سبب است که طیف وسیعی از تای چی کاران بدان علاقه ی وافری دارند.

 

برگرفته از وب سایت رسمی خاندان یانگ.