سه شنبه, آذر 09th

Last update11:14:47 PM

شما اینجا هستید: صفحه نخست شعرِ توصیف کننده چی کونگِ هشت قطعه زربفت ابریشمی

 شعرِ توصیف کننده ی چی کونگِ

"هشت قطعه زربفت ابریشمی"

 Eight Pieces of Brocade, The Poem

و یا "قطعات هشت گانه دیبای زربفت"

baduanjin 

雙手托天理三焦
Double hands hold up Heaven to regulate the Triple
 Heater.

 هر دو دست آسمان را نگاه می دارند تا اجاق های سه گانه (sānjiāo) تنظیم گردند.

 

左右開弓似射鵰
Left and right open a bow like shooting a golden
 eagle.


 کشیدن کمان و عقاب طلایی را مورد هدف قرار دادن، از چپ و راست .

 

調理脾胃雙臂舉
Regulate the Spleen and Stomach by lifting the
 arms.

 با بالا بردن دست ها، طحال و معده را تعدیل می نماییم.

 

五勞七傷向後瞧
Five weaknesses* and seven injuries, turn and look
 backward.

 ضعف های پنج گانه۱ و آسیب های هفت گانه۲، بچرخ و به عقب نگاه کن.


搖頭擺尾去心火
Shake the head and swing the tail to remove Heart
 Fire.

 [اژدها] سرش را تکان می دهد و دمش تاب می خورد تا آتش قلبش فروکش کند.


背後七顛百病消
Seven disorders and hundreds of illnesses
 disappear and are left behind your back.

هفت نارسایی و صدها بیماری ناپدید می شوند، (آنها را) پشت سر می گذاریم و می گذریم.

 


攢拳怒目增氣力
Screw the fist with glaring eyes to increase strength.

 دَوران مشت با چشمانی برافرخته برای افزودن قدرت.

 

兩手攀足固腎腰
Both hands pull the feet up, strengthen Kidneys and
 waist.

‎هر دو دست پاها را به بالا می کشند، کلیه ها و کمر را تقویت می کنند.

 

ترتیب و جریان حرکات چی کونگ زربفت ابریشمی بر پایه شعری است که قرن هاست از استاد به شاگرد منتقل شده و به دست ما رسیده است. شعر، طبیعت حرکات را به هنرجو یادآوری کرده و هر بخش آن آگاهی ما را نسبت به کیفیت و فواید حرکت مربوطه بر می انگیزد. ثبت و ضبط مجموعه این چی کونگ در قالب یک شعر به حفظ یکپارچگی آن در طول صدها سال کمک شایانی نموده است. اهمیت و ارزش این شعر هنگامی که هنرجو حرکات را نیز فرا گرفت به طور کامل برای او نمایان می گردد3

 

 

[پیشنهاد ما در برگردان نام این مجموعه چی کونگ این است که نام، «قطعات هشت گانه "دیبای زربفت"» ، را برگزینیم که شاید بیشتر ارزش و اهمیت این مجموعه را در ذهن تداعی می کند. دیبا در پارسی به معنای پارچه ابریشمی رنگین است. البته نام فعلی هم بسیار خوب برگزیده شده است]  

 

برگردان به فارسی: مقداد عبدی (Meghdad Abdi)،

                        مرتضی مرادی (Morteza Moradi)

 

 

----------------------------------------------

1- عبارت ضعف های پنج گانه، اشاره به بیماری و ضعف در پنج ارگان داخلی این (Yin) دارد.

2-  عبارت آسیب های هفت گانه، اشاره به آسیب هایی دارد که از احساسات هفتگانه ناشی می شوند: خشم(Anger)، غم(Sorrow)، سرخوشی و تحریک بیش از حد (Joy)، ترس (Fear)، نگرانی (Worry)، شوک (Shock/Fright) و فکر کردن بیش از حد (Pensiveness).

بنابر طب چینی فرد ممکن است بر اثر وجود ضعف در ارگان های داخلی و یا بر هم خوردن تعادل آنها، بر اثر اختلال و آشفتگی احساسات، بیمار شود. به عنوان نمونه خشم موجب رکود چی (Qi) در کبد شده و کارکرد آن را با اخلال مواجه می سازد.

3- برگرفته از مکتوبات استاد کریستینا بریا (Christina Barea).