جمعه, شهریور 31nd

Last update12:16:11 AM

شما اینجا هستید: صفحه نخست فرم کوتاه 13 حرکتی تای چی چوان خاندان یانگ

فرم کوتاه 13 حرکتی تای چی چوان خاندان یانگ

Yang Style Tai Chi Chuan 13 Movement Hand Form

 

منبع: وبسایت انجمن بین المللی تای چی خاندان یانگ

برگردان به فارسی: مقداد عبدی (Meghdad Abdi)

 

1- فرم آماده سازی: حاضر شدن

    شروع فرم

2- دست ها به مثابه ابر

3- تک تازیانه

4- (نگاه کردن) به مشت زیر آرنج

5- درنای سفید بال های خود را می گستراند

6- لمس کردن زانوی سمت چپ و ضربه زدن

7- دستها پیپا را می نوازد

8- بالا ایستادن و اسب را جُستن، ضربه ی رو به جلوی دست

9- چرخش بدن و ضربت زدن با مشت

10- گام برداشتن به جلو، رد کردن، باز داشتن و ضربه ی مشت

11- گرفتن دُم پرنده

12- دستان متقاطع

13- پایان فرم

      بازگشت به حالت نخستین