جمعه, شهریور 31nd

Last update12:16:11 AM

شما اینجا هستید: صفحه نخست فرم کوتاه 16 حرکتی تای چی چوان خاندان یانگ

فرم کوتاه 16 حرکتی تای چی چوان خاندان یانگ

Yang Style Tai Chi Chuan 16 Movement Hand Form

 

منبع: وبسایت انجمن بین المللی تای چی خاندان یانگ

برگردان به فارسی: مقداد عبدی (Meghdad Abdi)

1- فرم آماده سازی: حاضر شدن2- شروع فرم

3- دست ها به مثابه ابر

4- تک تازیانه

5- درنای سفید بال های خود را می گستراند

6- لمس کردن زانوی سمت چپ و ضربه زدن

7- دستها پیپا را می نوازد

8- عقب روی و دور کردن میمون

9- وارد آوردن ضربه به ببر از سمت چپ

10- (حرکت سریع) اسب وحشی یالهایش را می شکافد

11- گام برداشتن به جلو و ضربه به نشیمنگاه حریف

12- چرخش بدن، مار سفید زبان خود را به بیرون پرتاب می کند

13- گام برداشتن به جلو، رد کردن، باز داشتن و ضربه ی مشت

14- گام برداشتن به جلو و گرفتن دُم پرنده

15- دستان متقاطع

16- پایان فرم

      بازگشت به حالت نخستین