جمعه, شهریور 31nd

Last update12:16:11 AM

شما اینجا هستید: صفحه نخست انجمن بین المللی تای چی چوآن خاندان یانگ

انجمن بین المللی تای چی چوآن خاندان یانگ

Association Logo

International Yang family Tai Chi Chuan Assosiation

 

بنیان گذاری:


در اکتبر سال 1998، استاد یانگ جنگ دو (نسل چهارم خاندان یانگ) و استاد یانگ جون (نسل ششم خاندان یانگ) انجمن بین المللی تای چی چوآن خاندان یانگ را تاسیس کردند و مراکز تای چی چوآن یانگ چنگ فو [در سراسر جهان] را متحد کردند. اولین مراکز تای چی چوآن یانگ چنگ فو [خارج از چین] در آمریکا و توسط استاد یانگ جنگ دو، استاد یانگ جون و شاگردان ارشدشان بوجود آمدند. در حال حاضر 28 مرکز در دوازده کشور در حال فعالیت هستند. مراکز تای چی چوآن یانگ چنگ فو متعهد به آموزش تای چی چوآن سنتی خاندان یانگ بر طبق آموزه های این خاندان هستند.

 


 

اهداف:
هدف انجمن فراهم کردن موقعیت و شرایطی است که همگان با یکدیگر در راستای ارتقاع و گسترش تای چی خاندان یانگ در سراسر جهان همکاری نزدیک داشته باشند. فهالیتهای اصلی انجمن عبارتند از:


- توسعه مراکز جدید تای چی چوآنِ یانگ چنگ فو.

- تعامل روزافزون با سایر سازمانهای فعال در زمینه ی هنرهای رزمی.

- پذیرش اعضای انفرادی به انجمن.

- برگزاری سمینارها و مسابقات.

- ارزیابی سطح مهارت تای چی کاران.

- سازماندهی تیم هایی از داوران که در تای چی چوآن سنتی خاندان یانگ آموزش و تعلیم دیده اند.

- فراهم کردن و عرضه محصولات انجمن بین المللی تای چی چوآن خاندان یانگ.