جمعه, شهریور 31nd

Last update12:16:11 AM

شما اینجا هستید: صفحه نخست درباره ی نویسندگان این وب سایت بینش و ماموریت

بینش و ماموریت

بینش (Vision):

ایجاد پایگاهی دانش بنیان، در زمینه ی هنر رزمی تای چی چوان، به زبان پارسی جهت بسط و گسترش نظری و عملی این هنر سلامت بخش در ایران عزیز.


ماموریت (Mission):

1- انتخاب و ترجمه ی دقیق متون مهم تای چی جهت گسترش روز افزون ادبیات این هنر به زبان پارسی.

2- انتقال نظریات و تجربیات اساتید گذشته و حال حاضر خانواده ی یانگ جهت گسترش و احیای تفکر سنتی تای چی چوان در جامعه ی تای چی ایران.

3- گسترش جریان پویای اطلاعات و دانش تخصصی، در جامعه ی تای چی ایران و تقویت و تعمیق روحیه به اشتراک گذاری آن.

4- بسط و گسترش نظری و عملی تای چی چوان سنتی خاندان یانگ.

 

این وبسایت از زمان شروع به کار تا به امروز سعی در گسترش ادبیات غنی تای چی به زبان شیرین پارسی داشته است و بی دریغ به ترجمه و نشر آموزه های اساتید بزرگ تای چی سنتی، با تمرکز بر روی خاندان یانگ، پرداخته است، با این امید که هنرجویان، محققان و علاقمندان تای چی به مطالعه و تقکر در این آموزه ها بپردازند و سطح کیفی آموزش و تمرین تای چی در ایران به لحاظ نظری و عملی پیشرفت چشمگیری داشته باشد. چرا که می دانیم و تجربه نیز نشان داده است که بدون حرکت ذهن و داشتن آگاهی لازم، بدن نیز پیشرفت مطلوب را نخواهد داشت، و صد البته تمرین مداوم و کسب آگاهی بدنی ضرورتی است که بی آن تای چی بی معنا خواهد بود.