جمعه, شهریور 31nd

Last update12:16:11 AM

شما اینجا هستید: صفحه نخست شعرِ توصیف کننده چی کونگِ هشت قطعه زربفت ابریشمی

 شعرِ توصیف کننده ی چی کونگِ

"هشت قطعه دیبای زربفت"

 Eight Pieces of Brocade, The Poem

(و یا "هشت قطعه زربفت ابریشمی")

baduanjin 

雙手托天理三焦
Double hands hold up Heaven to regulate the San Jiao.

 هر دو دست آسمان را نگاه می دارند برای تنظیم سن جیائو (sānjiāo).

 

左右開弓似射鵰
Left and right open a bow like shooting a golden eagle.


 کشیدن کمان از چپ و راست به سان هدف گرفتن عقاب طلایی.

 

調理脾胃雙臂舉
Regulate the Spleen and Stomach by lifting the arms.

 با بالا بردن یک دست طحال و معده را تعدیل می نماییم.

 

五勞七傷向後瞧
Five weaknesses* and seven injuries, turn and look backward.

 ضعف های پنج گانه۱ و آسیب های هفت گانه۲، بچرخ و به عقب نگاه کن.


搖頭擺尾去心火
Shake the head and swing the tail to remove Heart Fire.

  تکان دادن سر و جنباندن دم برای فرونشاندن آتش قلب.

 

 

 兩手攀足固腎腰

Both hands pull the feet up, strengthen Kidneys and waist.

‎بالا کشیدن پاها با دو دست به جهت تقویت کلیه ها و کمر.

 

 

攢拳怒目增氣力
Screw the fist with glaring eyes to increase strength. 

 دَوران مشت با چشمانی برافرخته برای افزودن قدرت.

 

 

背後七顛百病消
Seven disorders and hundreds of illnesses disappear and are left behind your back. 

صدها بیماری پشت سر ناپدید می شوند.۴

 

 

 

 

ترتیب و جریان حرکات چی کونگ زربفت ابریشمی بر پایه شعری است که قرن هاست از استاد به شاگرد منتقل شده و به دست ما رسیده است. شعر، طبیعت حرکات را به هنرجو یادآوری کرده و هر بخش آن آگاهی ما را نسبت به کیفیت و فواید حرکت مربوطه بر می انگیزد. ثبت و ضبط مجموعه این چی کونگ در قالب یک شعر به حفظ یکپارچگی آن در طول صدها سال کمک شایانی نموده است. اهمیت و ارزش این شعر هنگامی که هنرجو حرکات را نیز فرا گرفت به طور کامل برای او نمایان می گردد3

 

 

[پیشنهاد ما در برگردان نام این مجموعه چی کونگ این است که نام، «هشت قطعه "دیبای زربفت"» ، را برگزینیم که شاید بیشتر ارزش و اهمیت این مجموعه را در ذهن تداعی می کند. دیبا در پارسی به معنای پارچه ابریشمی رنگین است. البته نام فعلی هم خوب برگزیده شده است]  

 

برگردان به فارسی: مقداد عبدی (Meghdad Abdi)

آبان ماه ۱۳۹۳

(بازبینی ترجمه: آذرماه ۱۴۰۱)

                   

 

 

----------------------------------------------

1- عبارت ضعف های پنج گانه، اشاره به بیماری و ضعف در پنج ارگان داخلی یین (Yin) دارد.

2-  عبارت آسیب های هفت گانه، اشاره به آسیب هایی دارد که از احساسات هفتگانه ناشی می شوند: خشم(Anger)، غم(Sorrow)، سرخوشی و تحریک بیش از حد (Joy)، ترس (Fear)، نگرانی (Worry)، شوک (Shock/Fright) و فکر کردن بیش از حد (Pensiveness).

بنابر طب چینی فرد ممکن است بر اثر وجود ضعف در ارگان های داخلی و یا بر هم خوردن تعادل آنها، بر اثر اختلال و آشفتگی احساسات، بیمار شود. به عنوان نمونه خشم موجب رکود چی (Qi) در کبد شده و کارکرد آن را با اخلال مواجه می سازد.

3- برگرفته از مکتوبات استاد کریستینا بریا (Christina Barea).

۴- معنای این عبارت در بردارنده اثر تمامی حرکات مجموعه چی کونگ "هشت قطعه دیبای زربفت" است و به عنوان حرکت آخر آثار درمانی حاصل از تمرین مداوم و اصولی آن را بر ذهن-بدن بر می شمارد.

برگردان دقیق "صد بیماری" است و منظور عدد دقیق ۱۰۰ نیست، بلکه معنای آن بیماری های متعدد و بسیار است.