جمعه, شهریور 31nd

Last update12:16:11 AM

شما اینجا هستید: صفحه نخست تصاویر اساتید تای چی سنتی

 

 تصاویری از اساتیدِ به نام تای چی سنتی 

1

 از چپ به راست: استاد سون یونگ تیان (سبک سون)، استاد وو ونهان (سبک وو/هاو)، استاد یانگ جنگ دو(سبک یانگ)، استاد چن جنگ لی (سبک چن)، استاد ما هیلونگ (سبک وو)، استاد یانگ جون (سبک یانگ) 

 

90

استاد چن جنگ لی (سبک چن)، استاد چن جوآن (دختر بزرگ استاد چن جنگ لی)

 

91

استاد یانگ جنگ دو

92

استاد یانگ جون 

93

 استاد یانگ جون

 

96

استاد ما هیلونگ (سبک وو)

 

 


 

 

4th International Competition Traditional Yang Style Taijiquan - Masters .JPG

از چپ به راست: استاد یانگ بین (نسل ششم خاندان یانگ، برادر استاد یانگ جون)، استاد چن جوآن (دختر بزرگ استاد چن جنگ لی)، استاد سون یونگ تیان، استاد ما هیلونگ، استاد یانگ جنگ دو، از سمت راست نفر سوم: استاد یانگ جون

 

Masters-2

 از چپ به راست: استاد چن جوآن، استاد سون یونگ تیان، استاد ما هیلونگ، استاد یانگ جنگ دو

 

Master Yang Jun

 استاد یانگ جون

 

Group Demonstration

اجرای گروهی فرم سنتی 49 حرکتی تای چی چوان خاندان یانگ

 

Masters Demonstration

 

اجرای اساتید، استاد سون یونگ تیان (سبک سون تای چی)، استاد چن جوآن (سبک چن تای چی)، استاد ما هیلونگ (سبک وو تای چی)، استاد یانگ جون (سبک یانگ تای چی).

 

Masters-4 copy

اجرای اساتید، استاد سون یونگ تیان (سبک سون تای چی)، استاد چن جوآن (سبک چن تای چی)، استاد ما هیلونگ (سبک وو تای چی)، استاد یانگ جون (سبک یانگ تای چی). 

 

Master Yang Jun nd Master Sun Yongtian

 استاد یانگ جون و استاد ما هیلونگ

 Master Ma Hailong 2

 استاد ما هیلونگ

 

Master Yang Jun and Master Sun Yongtian

 استاد یانگ جون و استاد سون یونگ تیان

 

Master Yang Jun

 استاد یانگ جون

 

 


 

 

Masters-3

 ردیف بالا: استاد یانگ بین، استاد یانگ جون، استاد فانگ هونگ (همسر استاد یانگ جون)

ردیف پایین: استاد چن جوآن، استاد ما هیلونگ، استاد یانگ جنگ دو، همسر استاد یانگ جنگ دو، استاد سون یونگ تیان