جمعه, شهریور 31nd

Last update12:16:11 AM

شما اینجا هستید: صفحه نخست سیزده تکنیک شمشیر در تای چی چوان سنتی یانگ

سیزده تکنیک شمشیر در تای چی چوان سنتی یانگ

سیزده کلید واژه برای شمشیر در تای چی

太极剑十三字诀

Tàijí jiàn shí sān zì jué

The Thirteen Key Terms for Taiji sword

33538 11112016024137

 استاد بزرگ یانگ جون، نسل پنجم تای چی سنتی خاندان یانگ

 برگردان به پارسی: مقداد عبدی (Meghdad Abdi)

برگرفته از کتاب اصول بنیادی تای چی چوان خاندان یانگ

 

پیش گفتار مترجم (Translator's Foreword):

شیوه ی شمشیر یا جییِن فا (剑法، Jiànfǎ) بخش جدایی ناپذیر از هنر تای چی است که هنرجویان صرف نظر از اینکه در پی هنر رزم در تمرینات خود هستند یا خیر، با پرداختن به آن از فواید بسیار آن بهرمند می گردند. از دیدگاه اساتید تای چی زمان مناسب برای شروع شیوه ی شمشیر پس از فراگیری فرم دست و آموختن تویی شو است. استاد یانگ چِنگ فو در گفتاری در باب پرداختن به تای چی چوان در این باره توضیح داده اند:

"دوره ی فراگیری تای چی چوان با تمرین و مطالعه ی فرم دست (تای چی چوان) آغاز می شود و به دنبال آن تویی شو تک دستی، تویی شو با گامهای ثابت، تویی شو با گام های متحرک، دالو (گردش بزرگ، dàlǚ)، سان شو و سپس شمشیر باریک دو لبه (تای چی جییِن، Tàijí jiàn)، شمشیر پهن یک لبه (تای چی دائو، Tàijí dāo)، نیزه (تای چی چیانگ، Tàijí qiāng) و مانند آنها."     

 تعداد مقالات در مورد شمشیر در مقایسه با تئوری تای چی و فرم دست بسیار اندک است و از آن اندک تر شمار این گفتارها به زبان پارسی ست. از این روی در این وبسیات سعی بر این خواهد بود تا با برگردان گفتار اساتید بزرگ تای چی در مورد شمشیر و سایر سلاح های تای چی گامی در راستای ارتقای کیفی و کمی ادبیات این بخش از تای چی برداشته شود. موضوع بحث این گفتار سیزده تکنیک اصلی شمشیر در تای چی است که آگاهی از آن در درک و فراگیری بهتر تمرینات بنیادی شمشیر و حرکات فرم تای چی جییِن اهمیت کلیدی دارد. البته از روی تصویر به تنهایی نمی توان هر تکنیک را تصور کرد بنابراین باید همراه با فراگیری نزد استاد این تکنیک ها را آموخت. در اینجا نام تکنیک به زبان چینی، برگردان آن به زبان فارسی و تصویری از اجرای استاد بزرگ یانگ جون (Grand Master Yang Jun) آورده شده است. هنرجویان در حین فراگیری فرم شمشیر دو لبه تای چی سنتی یانگ (تای چی جییِن) می توانند به این بخش مراجعه نمایند. البته این تکنیک ها، هر چند به شکلی متفاوت، در فرم شمشیر دو لبه (تای چی جییِن) تمامی سبک ها وجود دارد؛ بنابراین گفتار پیش رو قابل استفاده برای همه ی هنرجویان است.

شایان ذکر است که در تلاش برای برگردان این کلمات، اصل واژه ی چینی و برگردان های موجود به زبان انگلیسی مورد مطالعه قرار گرفت و سپس به زبان پارسی برگردانده شد. همانطور که می دانیم یافتن واژه ای مناسب که گویای مفهوم باشد کار دشواری است و امیدوارم این کوشش نخستین مفید واقع گردد.

 

مقداد عبدی

مرداد ماه ۱۳۹۷   

 


 

سیزده کلید واژه برای شمشیر در تای چی

shifu- jian

 

劈 pī -۱

ضربت زدن

pi 

   崩 bēng -۲

متلاشی کردن

beng 

点 diǎn -۳

(به) خال زدن

dian 

 刺cì -۴

فرو بردن

cii 

    抽 chōu -۵

خراشیدن

chou 

   Dài -۶

هدایت کردن

dai 

 提 Tí -۷

بالا کشیدن

tii

撩liáo -۸

چرخاندن

liao 

 攪 Jiǎo -۹

پیچاندن

jiao 

 

   擊 Jī -۱۰

ضربه زدن (با کنار شمشیر)

jii

 壓 Yā -۱۱

فشردن

ya 

抹 mò -۱۲

تکه کردن

mo 

 

  截 jié -۱۳

 حائل شدن

jie