جمعه, شهریور 31nd

Last update12:16:11 AM

شما اینجا هستید: صفحه نخست درباره ی تای چی فرم ها

فرم ها

فرم سنتی 103حرکتی تای چی چوان خاندان یانگ

Traditional Yang Style Tai Chi Chuan 103 Movement Hand Form

Master Yang - Left Peng

 منبع: وبسایت انجمن بین المللی تای چی خاندان یانگ

برگردان به فارسی: مقداد عبدی (Meghdad Abdi)

۱- فرم آماده سازی: حاضر شدن

2- شروع فرم

3- گرفتن دُم پرنده (محصور کردن پرنده)

4- تازیانه

5- بالا بردن دستها و گام برداشتن به جلو

6- درنای سفید بال های خود را می گستراند

7- لمس کردن زانوی سمت چپ و ضربه زدن

8- دستها پیپا را می نوازد

[پیپا سازی شبیه به عود و متعلق به سرزمین چین می باشد]

9- لمس کردن زانوی سمت چپ و ضربه زدن

10- لمس کردن زانوی سمت راست و ضربه زدن

11- لمس کردن زانوی سمت چپ و ضربه زدن

12- دستها پیپا را می نوازد

13- لمس کردن زانوی سمت چپ و ضربه زدن

14- گام برداشتن به جلو، رد کردن، باز داشتن و ضربه ی مشت

15- به مانندِ فردی نفوذ ناپذیر (如封似闭)

16- دستان متقاطع

17- در آغوش گرفتن ببر، بازگشتن به کوهستان

18- (نگاه کردن) به مشتِ زیر آرنج

19- عقب روی و دور کردن میمون، از سمت چپ

20- عقب روی و دور کردن میمون، از سمت راست

21- عقب روی و دور کردن میمون، از سمت چپ

22- پرواز در وضعیت مایل

23- بالا بردن دستها و گام برداشتن به جلو

24- درنای سفید بال های خود را می گستراند

25- لمس کردن زانوی سمت چپ و ضربه زدن

26- سوزن در بستر دریا

27- دستها کشیده و گشاده همچون بادبزن (چینی)

[بادبزن های چینی در حالت باز و کاملا گشوده یاد آور گشادگی دستها در این حرکت و نیز نحوه ی باز شدن آنها  می باشند]

28- چرخش بدن و ضربت زدن با مشت

29- گام برداشتن به جلو، رد کردن، باز داشتن و ضربه ی مشت

30- گام برداشتن به جلو و گرفتن دُم پرنده

31- تازیانه

32- دست ها به مانند ابر

33- دست ها به مانند ابر

34- دست ها به مانند ابر

35- تازیانه

36- بالا ایستادن و اسب را جُستن

37- ضربه ی جدا کننده ی پای راست

38- ضربه ی جدا کننده ی پای چپ

39- چرخش بدن و ضربه با پاشنه ی پای چپ

40- لمس کردن زانوی سمت چپ و ضربه زدن

41- لمس کردن زانوی سمت راست و ضربه زدن

42- گام برداشتن به جلو و وارد کردن ضربه ی مشت به سمت پایین

43- چرخش بدن و ضربت زدن با مشت

44- گام برداشتن به جلو، رد کردن، باز داشتن و ضربه ی مشت

45- ضربه با پاشنه ی پای راست

46- وارد آوردن ضربه به ببر از سمت چپ

47- وارد آوردن ضربه به ببر از سمت راست

48- چرخش بدن و ضربه با پاشنه ی پای راست

49- مشت ها توأمان بر گوشهای حریف فرود می آیند

50- ضربه با پاشنه ی پای چپ

51- چرخش بدن و ضربه با پاشنه ی پای راست

52- گام برداشتن به جلو، رد کردن، باز داشتن و ضربه ی مشت

53- به مانندِ فردی نفوذ ناپذیر (如封似闭)

54- دستان متقاطع

55- در آغوش گرفتن ببر، بازگشتن به کوهستان

56- تازیانه مایل

57- (حرکت سریع) اسب وحشی یالش را می شکافد، سمت راست

58- (حرکت سریع) اسب وحشی یالش را می شکافد، سمت چپ

59- (حرکت سریع) اسب وحشی یالش را می شکافد، سمت راست

60- گرفتن دُم پرنده

61- تازیانه

62- بانوی پاک، ماکوب بافندگی را به حرکت در می آورد

[در متن چینی از عبارت Yu Nu به معنای بانوی یشمی استفاده شده است که در افسانه های سرزمین چین به همراه پسر طلایی ملازم دائویست های جاویدان می باشند. یشم نشان پاکی و خلوص است و به این دلیل در برگردان این عبارت، از کلمه "پاک" استفاده شده است]

63- گرفتن دُم پرنده

64- تازیانه

65- دست ها به مانند ابر

66- دست ها به مانند ابر

67- دست ها به مانند ابر

68- تازیانه

69- بدن به سان مار به پایین می خزد

70- خروس طلایی روی یک پای می ایستد، سمت چپ

71- خروس طلایی روی یک پای می ایستد، سمت راست

72- عقب روی و دور کردن میمون، از سمت چپ

73- عقب روی و دور کردن میمون، از سمت راست

74- عقب روی و دور کردن میمون، از سمت چپ

75- پرواز در وضعیت مایل

76- بالا بردن دستها و گام برداشتن به جلو

77- درنای سفید بال های خود را می گستراند

78- لمس کردن زانوی سمت چپ و ضربه زدن

79- سوزن در بستر دریا

80- دستها کشیده و گشاده همچون بادبزن (چینی)

81- چرخش بدن، مار سفید زبان خود را به بیرون پرتاب می کند

82- گام برداشتن به جلو، رد کردن، باز داشتن و ضربه ی مشت

83- گام برداشتن به جلو و گرفتن دُم پرنده

84- تازیانه

85- دست ها به مانند ابر

86- دست ها به مانند ابر

87- دست ها به مانند ابر

88- تازیانه

89- بالا ایستادن و اسب را جُستن، ضربه ی رو به جلوی دست

90- ضربه ی پای متقاطع

91- گام برداشتن به جلو و ضربه به نشیمن گاه حریف

92- گام برداشتن به جلو و گرفتن دُم پرنده

93- تازیانه

94- بدن به سان مار به پایین می خزد

95- گام برداشتن به جلو، هفت ستاره

[اشاره به هفت ستاره ای که صورت فلکی دب اکبر را تشکیل می دهند]

96- گام برداشتن به عقب سوار بر ببر

97- چرخش بدن و (ضربه ی پا به مثابه) تاب خوردن (برگ) گل نیلوفر

98- کشیدن کمان و هدف قرار دادن ببر

99- گام برداشتن به جلو، رد کردن، باز داشتن و ضربه ی مشت

100- به مانندِ بستن

101- دستان متقاطع

102- پایان فرم

103- بازگشت به حالت نخستین